Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online

850$

850 euro per 10 KG

Description

Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online

Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online. APAAN (ook wel: apane) of alfa-fenylacetoacetonitril (Engels: alfa-fenylacetoacetonitril) is een organische verbinding die wordt gebruikt bij de bereiding van bepaalde medicijnen. APAAN bevat een nitrilgroep en een benzeenring (fenylgroep).

 

De stof wordt als voorloper van drugs gebruikt om de stof fenylaceton (ook wel bekend als BMK = BenzylMethylketon) te maken en hier worden de stimulerende middelen methamfetamine en amfetamine van gemaakt. Er zijn ook andere manieren om meth te maken. Met name het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Nederland als plaats waar APAAN wordt gebruikt. [1] Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) noemt met name Polen. Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online

APAAN wordt niet genoemd in de Opiumwet en de Wet preventie chemicaliënmisbruik, maar wel in de Douanebrochure voor drugsprecursoren. Op 19 december 2012 oordeelde de Rechtbank Den Bosch in een strafzaak dat het bezit en het vervaardigen van deze stof op zich niet strafbaar is. Opmerkelijk is echter dat op 27 augustus 2013 dezelfde rechtbank oordeelde dat het bezit ervan strafbaar is. [5] Het Openbaar Ministerie is van mening dat APAAN, omdat het alleen zou worden gebruikt voor de productie van de drugsprecursor BMK, wel onder de Wet ter voorkoming van misbruik van chemicaliën valt. Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online

Planning onder de CDSA geeft wetshandhavingsinstanties de bevoegdheid om actie te ondernemen tegen ongeoorloofde activiteiten. De maximumstraf voor strafbare feiten met betrekking tot stoffen in bijlage VI is een gevangenisstraf van ten hoogste 10 jaar.

Deze wijziging van de regelgeving zal APAAN en zijn zouten, isomeren en zouten van isomeren toevoegen aan Deel 1 van Schema VI van de CDSA, zodat deze stoffen zullen worden gecontroleerd als voorlopers van klasse A en aan de Schema aan de PCR, zodat erkende dealers en vergunninghouders kunnen bevoegd zijn om activiteiten met deze stoffen uit te voeren. Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online

Alfa-fenylacetoacetonitril, CAS-registratienummer: 4468-48-8, is een wit tot lichtgeel kristallijn poeder geproduceerd uit benzylcyanide. De stof wordt geïmporteerd onder verschillende namen, waarvan sommige vals zijn. Hoofdstuk 1 – fenylacetoacetonitril (APAAN) kan worden gebruikt als grondstof of reagens (bouwsteen) in organisch.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koop APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) online”

Your email address will not be published.